Събития

05.01.2018

Съобщение – Патронен празник

Патронен празник на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ 26.01.2018 г.
05.01.2018

Съобщение – транспорт

Съобщение
21.12.2017

Съобщение

18.12.2017

Работилница на Дядо Коледа

Покана
18.12.2017

Коледно тържество

Покана
11.12.2017

Заключителна конференция

Заключителна конференция по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 04.12.2017 г. Гранд хотел „София“, зала „София“ […]