Събития

07.06.2019

Неучебни дни през м. юни 2019 г.

04.06.2019

Заедно на 1 юни

За 19-ти път в гр. Каварна от 30.05 до 02.06.2019 г. бяха организирани спортни мероприятия за ученици със специални образователни потребности от Центровете за специална образователна […]
28.05.2019

Родителска среща 27 май 2019 г.

На 27.05.2019 г. в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ се проведе Родителска среща. Бяха обсъдени важни въпроси относно организацията на учебно-терапевтичната работа в Центъра през новата учебна […]
27.05.2019

Заслужено признание

За постигнати значими резултати в системата на предучилищното и училищното образование, за работа с деца със специални образователни потребности и по случай навършване на 65-годишна възраст […]
23.05.2019

Честит празник – 24 май – Ден на славянската писменост и българската просвета и култура

23.05.2019

Тържество по случай 24 май – Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура

На 22 май 2019 г. в двора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София се проведе тържество, посветено на 24 май – Ден на славянската писменост […]