Събития

27.01.2022

Патронен празник на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София

Днес ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София чества своя Патронен празник. В празнична и творческа обстановка учениците се запознаха с личността и дейността на проф. […]
24.01.2022

Заповед № 0173-02 от 21.01.2022 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“

24.01.2022

Заповед № РД09-1188/21.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката

24.01.2022

Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г. на Директора на СРЗИ

19.01.2022

Патронен празник на ЦСОП „Проф. Димтър Кацаров“

14.01.2022

Обучение за педагогически специалисти от десет Центъра за специална образователна подкрепа на тема: „Разрешаване на спорове и конфликти чрез медиативни техники”.

Обученията се проведоха от 10.01 до 12.01.2022 г. в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – гр. Банкя, организирани и домакинствани от ЦСОП […]