ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА "Проф. Димитър Кацаров"- гр. София

slider

ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"- гр. София

Екип
Венета Ал-Шериф - Директор Приемно време: Понеделник: 13.30 – 14.30 ч.; Сряда: 16.30 – 17.30 ч. Портфолио Андрей Михайлов - Помощник-директор Приемно време: Вторник: 13.30 – 14.30 ч.; Четвъртък: 16.30 – 17.30 ч. Портфолио
Дейности
Дейности
Обучение
Обучение

Нови събития


15.09.2023

15 септември

15-ти септември е празник, който посвещаваме на тържеството на духа и знанието. Има нещо особено в този ден. Той винаги е бил тържествен за всички. Този […]
05.09.2023

Родителска среща

01.09.2023

Неработни, неучебни дни от м. септември 2023 г.

03.06.2023

Еднодневно туристическо пътуване с учебно-познавателна цел за учениците от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София до гр. Панагюрище на 01.06.2022 г.

В пътуването участваха 27 ученици от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София, 7 родители – придружители на ученици със СОП и 7 педагогически специалисти. Всички […]