Събития

24.01.2022

Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г. на Директора на СРЗИ

19.01.2022

Патронен празник на ЦСОП „Проф. Димтър Кацаров“

14.01.2022

Обучение за педагогически специалисти от десет Центъра за специална образователна подкрепа на тема: „Разрешаване на спорове и конфликти чрез медиативни техники”.

Обученията се проведоха от 10.01 до 12.01.2022 г. в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – гр. Банкя, организирани и домакинствани от ЦСОП […]
01.12.2021

Коледна ваканция

06.11.2021

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на родителите на учениците от І – ІV клас Уважаеми родители, Ако желаете присъствено обучение на Вашите деца, моля изтеглете, попълнете и изпратете до […]
20.10.2021

Заповед № 0064-02 от 20.10.2021 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“