Събития

01.12.2021

Коледна ваканция

06.11.2021

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на родителите на учениците от І – ІV клас Уважаеми родители, Ако желаете присъствено обучение на Вашите деца, моля изтеглете, попълнете и изпратете до […]
20.10.2021

Заповед № 0064-02 от 20.10.2021 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“

20.10.2021

Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката

20.10.2021

Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването

12.10.2021

Спортен празник