Събития

14.10.2020

Есенна ваканция

12.10.2020

Заповед № 0022-02 от 09.10.2020

11.10.2020

Отсъствия на учениците

10.10.2020

Спортен празник

09.09.2020

Неучебни дни през м. септември

28.08.2020

Важно за родителите

 Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19, постъпили в РУО – София-град с писмо на министъра на […]