В Столичен куклен театър
15.12.2017
Рожден ден на Белла
16.11.2017

Заключителна конференция

Заключителна конференция по проект
„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“,
Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

04.12.2017 г.

Гранд хотел „София“, зала „София“