Съобщение – Спортен празник

Откриване на учебната 2019-2020 година
16.09.2019
28.10.2019 г. – учебен ден
25.10.2019