Екип

РЪКОВОДСТВО
Венета Ал-Шериф – Директор
Приемно време:
Понеделник: 13.30 – 14.30 ч.;
Сряда: 16.30 – 17.30 ч.
Портфолио
Андрей Михайлов – Заместник-директор, учебна дейност
Приемно време:
Вторник: 13.30 – 14.30 ч.;
Четвъртък: 16.30 – 17.30 ч.
Портфолио
ТЕРАПЕВТИ
Симона Тодорова – Психолог
Портфолио
Ирина Георгиева – Психолог
Портфолио
Глория Шопова – Арт терапевт
Портфолио
Андрей Борисов – Кинезитерапевт
Портфолио
Емил Герасков – Социален педагог Портфолио
УЧИТЕЛИ
Цветелина Цветанова – Учител на деца с умствена изостаналост
Портфолио
Даница Сандова – Учител на деца с умствена изостаналост
Портфолио
Свиленка Виденова – Учител на деца с умствена изостаналост
Портфолио
Кирилка Тодрова – Учител на деца с умствена изостаналост
Портфолио
Петя Болчева – Учител, практическо обучение
Портфолио
Румен Янков – Учител на деца с умствена изостаналост
Портфолио
Мариана Делова Старши учител на деца с умствена изостаналост
Портфолио
Надежда Василева – Учител на деца с умствена изостаналост
Портфолио
Златко Апостолов – Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в занимания по интереси
Портфолио
Венета Ал-Шериф – Директор Приемно време: Понеделник: 13.30 – 14.30 ч.; Сряда: 16.30 – 17.30 ч. ПортфолиоАндрей Михайлов – Заместник-директор, учебна дейност Приемно време: Вторник: 13.30 – 14.30 ч.; Четвъртък: 16.30 – 17.30 ч. Портфолио