Еднодневно туристическо пътуване с учебно-познавателна цел за учениците от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София до гр. Панагюрище на 01.06.2022 г.

Неучебни дни – свързани с НВО за уч. 2022/2023 г.
02.06.2023
Неработни, неучебни дни от м. септември 2023 г.
01.09.2023

В пътуването участваха 27 ученици от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София, 7 родители – придружители на ученици със СОП и 7 педагогически специалисти.

Всички участници в туристическото пътуване посетиха Исторически музей. Учениците с интерес разгледаха експозицията „Панагюрско златно съкровище“, задаваха въпроси, свързани с изработката на златните съдове, с употребата им. Бяха силно впечатлени от експозицията „Панагюрище XV – XIX век“, която проследява развитието на просветното дело в Панагюрище и водещото участие на панагюрци в организирането и ръководството на Априлското въстание. Бяха впечатлени от чиновете в класните училища от 1838 г. и писането на пясък, знамената и оръжията, използвани в Априлското въстание. С интерес разгледаха Дудековата къща и макета на Панагюрската занаятчийска чаршия.

Участниците посетиха „Тутевата къща“, в която на 20 април 1876 г. се обявява Априлското въстание. Иван Тутев е бил заможен панагюрски гражданин и участник в революционното дело. Неговата къща е последната квартира на Бенковски в Панагюрище. В салона на „Лековата къща“ (паметник на културата – уникален пример на възрожденската архитектура) учениците видяха Колелото на живота – житейска философия, характерна за периода. Къщата е посещавана от Васил Левски, а след заседанията на Оборище в нея отсяда комисията, избрана от Първото велико народно събрание

При посещението на къщата музей „Райна Княгиня“ учениците разгледаха бившата занаятчийска работилница “Керена”, на първия етаж, където е представена веществена експозиция, посветена на живота и ролята на Райна Княгиня по време на Априлското въстание и етнографската експозиция на втория етаж, кято представя обстановката, в която се ражда и израства бележитата българка. Сред ценните реликви в музея е Главното знаме на панагюрските въстаници, което Райна Княгиня възпроизвежда през 1901 г. по случай първото официално честване на Априлското въстание.

Пътуването продължи към Националния мемориален комплекс „Априлци“, построен по случай честването на 100-годишнината от Априлското въстание през 1976 г. на историческия хълм Маньово бърдо в центъра над града, където на 30 април 1876 г. са се водили кръвопролитните сражения по време на въстанието.

В парковата зона близо до Националния мемориален комплекс бе направена почивка, придружена с подкрепяща закуска, осигурена от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“.

Участниците в пътуването си закупиха сувенири от Историческия музей, които да отнесат в къщи за спомен или за подарък на свой близък.