147 години от гибелта на Васил Левски

Международен ден за борба с тормоза в училище
29.02.2020
Коледно тържество за учениците в  ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“
21.12.2019

147 години от гибелта на Васил Левски

18-19 февруари 2020