Терапевтичен комплекс на открито в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София

Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София
26.10.2023
Спортен празник в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“
17.10.2023

Терапевтичен комплекс на открито в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София