Откриване на учебната 2017/2018 година
16.09.2017
Обмяна на добри педагогически практики – Харманли 31.08. – 01.09.2017 г.
07.09.2017

Родителска среща 13.09.2017 г.

Родителска среща 13.09.2017 г.

Родителска среща с дневен ред:

  • Организация на учебно-възпитателната работа през учеббната 2017/2018 година и среща с Директорите на 66СУ „Филип Станиславов“ и Софийска професионална гимназия по туризъм.
  • Организация на транспорта за учениците.