Проект Групови спортни занимания за деца и младежи с увреждания за втори път в ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“

Еднодневна екскурзия до Рилски манастир – 17 май 2019
17.05.2019
Учебно-тренировъчно практическо занятие по пожарна безопасност в ЦСОП
11.05.2019

Проект Групови спортни занимания за деца и младежи с увреждания за втори път в ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“

15 май 2019