Презентация за дейността на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София