Презентация за дейността на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София

Тържествено изпращане на випуск 2020
08.06.2020
Международен ден за борба с тормоза в училище
29.02.2020

Презентация за дейността на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София