Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София

На първи ноември честваме Деня на народните будители!
28.10.2023
Терапевтичен комплекс на открито в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София
26.10.2023

Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София

Чрез Национална програма на МОН-Създаване на достъпна архитектурна среда, в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ е изградена нова асансьорна уредба в окото на стълбищната клетка за улесняване на достъпа на учениците със специални образователни потребности и с двигателни увреждания.