Обмяна на добри педагогически практики – Харманли 31.08. – 01.09.2017 г.

Родителска среща 13.09.2017 г.
14.09.2017
Участие на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София в среща с представители на МОН
07.09.2017

Обмяна на добри педагогически практики – Харманли 31.08. – 01.09.2017 г.

Обмяна на добри педагогически практики
Харманли 31.08. – 01.09.2017 г.

Посещение в ЦСОП „П. Р. Славейков“ – гр. Харманли
31.08. – 01.09.2017 г.