Квалификационен семинар 20-22 ноември 2019

Благотворителен концерт „Деца помагат на деца“ – 29.11.2019
05.12.2019
Цирково изкуство и интерактивни игри в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София
23.11.2019

Квалификационен семинар 20-22 ноември 2019

Квалификационен семинар
Тема: „Повишаване на административния капацитет при работа с деца“

20-22 ноември 2019
КК „Боровец“, хотел „Рила“