Изпит за придобиване на част от професия „Работник в студена кухня в заведенията за хранене и развлечения“

Еднодневно туристическо пътуване с учебно-познавателна цел за учениците от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София до гр. Шипка на 30.05.2024 г.
01.06.2024

Изпит за придобиване на част от професия „Работник в студена кухня в заведенията за хранене и развлечения“

27-28 юни 2024