Държавни изпити – юли 2018

Откриване на учебната 2018-2019 година
17.09.2018
Ден на отворените врати в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“
16.06.2018

Държавни изпити – юли 2018

Държавни изпити за придобиване на І ПК на професията „Работник в заведенията за хранене и развлечения“

25-26 юли 2018 г.