Събития

02.04.2021

Пролетна ваканция за учениците

01.03.2021

3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник

15.02.2021

Заповед №0179-02 от 15.02.2021 г.

08.02.2021

На вниманието на родителите: Съобщение

04.02.2021

На вниманието на родителите на учениците от VІІІ до ХІІ клас

01.02.2021

Заповед № 0173-02 от 01.02.2021 г.

28.01.2021

Вътрешна квалификация в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София

Учителите и терапевтите от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София провеждат вътрешна квалификация, в изпълнение на Годишния план за работа на Центъра, като представят подготовката […]
26.01.2021

Патронен празник на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София 27 януари

11.01.2021

Междусрочна ваканция