Събития

16.03.2022

Благотворителна инициатива „Деца помагат на деца“

24.02.2022

Заповед № 0218-02 от 23.02.2022 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“

14.02.2022

Заповед № 0204-02 от 14.02.2022 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“

11.02.2022

Заповед № 0199-02 от 10.02.2022 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“

07.02.2022

Заповед № 0197-02 от 04.02.2022 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“

27.01.2022

Заповед № 0176-02 от 24.01.2022 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“

27.01.2022

Заповед № РД09-1474/24.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката

27.01.2022

Патронен празник на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София

Днес ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София чества своя Патронен празник. В празнична и творческа обстановка учениците се запознаха с личността и дейността на проф. […]
24.01.2022

Заповед № 0173-02 от 21.01.2022 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“