slavi

07.09.2017

Обява за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София“

Протокол Протокол от работата на комисията по избор на изпълнител с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър […]
06.09.2017
rod_13_09

Родителска среща