Mariana

26.04.2018

1 май и 7 май – неучебни дни

26.03.2018

Покана

23.03.2018

Пролетна ваканция

12.03.2018

Съобщение -родителска среща

09.03.2018

Възложена е поръчка

08.02.2019 Приключен е договор № 5/06.03.2018 г. за 137870,39 лв. без ДДС и за 165444,47 лв. с ДДС. Последно плащане на 15.01.2019 г. 03.01.2019 Сключено е […]
06.03.2018

Съобщение – нови маршрутни разписания

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, От 07.03.2018 г. транспортирането на учениците ще се осъществява по нови МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ
02.03.2018

Решение относно избор на изпълнител

Решение относно избор на изпълнител и Протоколи от 27.02.2018 и от 02.03.2018 г. На 27.02.2018 г. комисия назначена със заповед на директора на ЦСОП“Проф. Димитър Кацаров“ […]
27.02.2018

Съобщение – транспорт

27.02.2018

Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Отваряне на ценовото предложение на участника ще се извърши на 02.03.2018 г. от 09,00 ч. в учителската […]