Mariana

22.10.2018

Решение относно избор на изпълнител и Протокол

Решение относно избор на изпълнител и Протокол от 22.10.2018. На 22.10.2018 г. комисия назначена със заповед на директора на ЦСОП “Проф. Димитър Кацаров“ № 0027-02/19.10.2018 г. […]
18.10.2018

Есенна ваканция

16.10.2018

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществени поръчки, срокът за получаване на оферти в процедурата за събиране на оферти с предмет: „Доставка […]
09.10.2018

Обявление за обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка с предмет „Доставка на ново неупотребявано моторно превозно средство (МПС) за нуждите на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София“ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА […]
05.10.2018

Уважаеми родители,

04.10.2018

НА 5-ТИ ОКТОМВРИ, С ПОКЛОН ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ…

НА 5-ТИ ОКТОМВРИ, С ПОКЛОН ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ…   Благодаря ти, Учителю! Благодаря ти, че те има тук и сега, в едно тежко и трудно време, […]
04.10.2018

Съобщение за удължен срок на обявление за ОП

ОБЯВЛЕНИЕ до АОП за нов срок
27.09.2018

Обявление за обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка с предмет „Доставка на ново неупотребявано моторно превозно средство (МПС) за нуждите на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София“   ОБЯВА ЗА […]
20.09.2018

Съобщение