17 май 2019 г. – неучебен (присъствен) ден за учениците