Честит първи учебен ден

Обяви за свободни работни места
09.07.2018
Съобщение
20.09.2018

Честит първи учебен ден – 15 септември,
уважаеми колеги и ученици!

Честит да ни е празникът на спомена, на вярата и на надеждата за бъдещето!

Защото си спомняме ученическите години, пъстреещите от цветя улици, първата учителка!

Пожелавам Ви точно тази надежда и вяра да Ви следват по пътя, като знаете, че всеки човек един ден става учител на някого или някъде – защото това е кръгът за живота!

Благодаря Ви колеги за този пример и урок!

На добър час през новата учебна 2018/2019 година!

Искрено от мен!

Венета Ал-Шериф

Директор на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров” – гр. София