Учебно-тренировъчно практическо занятие по пожарна безопасност в ЦСОП

Участие в изложба на Кирило-Методиевския научен център на БАН
11.05.2019
17 май 2019 г. – неучебен (присъствен) ден за учениците
14.05.2019

От 07.05.2019 г. до 10.05.2019 г. беше проведено учебно-тренировъчно практическо занятие съвместно с Шеста служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) – гр. София в съответствие с нейния годишен план и утвърдения план за работа на Комисията за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд при ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“. Обучението се проведе в двора на Центъра. Учениците бяха разпределени в три учебни групи.  Занятията преминаха при голям интерес от страна на учениците. Пожарникарите извършиха нагледно разгръщане на техниката при пожар и показаха разглобяване и сглобяване на пожарогасител. Беше включена еднократно сирената на противопожарния автомобил с обяснение за нейното предназначение. На учениците беше демонстрирано поставяне на противогаз и използване на противопожарно наметало.

bty