Участие на ученици от ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“ в изложба „Кирило-Методиевото наследство – знание за всички“

Неучебни дни през м. юни 2019 г.
07.06.2019
Важно за родителите!
12.06.2019

Ученици от ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“ участваха със свои творби в изложба „Кирило-Методиевото наследство – знание за всички“, посветена на 1150 години от смъртта на св. Кирил Славянобългарски от 17.05.2019 до 27.05.2019 г.

Събитието е организирано в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“