Терапевтичен комплекс на открито в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София

16 октомври 2023 г. – Есенен спортен празник
12.10.2023
Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда
26.10.2023

Чрез Инвестиционна програма на МОН за 2022 г. бе осъществен инженеринг, строителство и ремонт на сградата и дворните пространства в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София. Проектиран и изграден е учебно-терапевтичен комплекс в двора на Центъра, представляващ система от обособени терапевтични зони със специализирани съоръжения за корекция и рехабилитация на деца със специални образователни потребности. Изграден е и паркинг в двора на ЦСОП за осигуряване на достъпна среда на деца със соматични затруднения.

Учебни зони:

  • „Безопасност на движението” с изградено кръстовище, светофарна уредба и пешеходни пътеки, за практическо обучение на децата с увреждания по безопасност на движението в кът близък до естествените условия на градската среда.
  • Зона за развиващо и включващо обучение” – състои се от 5 обособени терапевтични къта с подходящи настилки и озеленяване: люлка тип гнездо за преодоляване на фобии и равновесни нарушения, съоръжения с форма на превозни средства – локомотив и кораб, предназначени за развитие на познавателната дейност и общата моторика; пясъчник за развитие на фината моторика и въображение чрез конструиране и моделиране на фигури; въжена пирамида за подобряване на двигателните умения, физическите качества и координацията на движенията; уреди за кардио и силови тренировки на открито за усъвършенстване на физическите качества.
  • „Горски кът”, включващ стълби, пътека през гората, извито дървено мостче, беседка и горска къщичка. Зоната е предназначена за ориентиране, придобиване и усъвършенстване на социални умения, развитие на нагледно-образното и творческото мислене, подобряване на общата моторика и двигателната дееспособност;
  • „Зона за озеленяване” – за придобиване на екологични знания и умения за опазване на околната среда с практически дейности;
  • Зона на терапевтичното куче „Белла“ – Прекрасната лабрадорка „Белла“ се радва на обновено пространство с реновирана къщичка и озеленен екологичен двор;
  • Рехабилитирана е асфалтовата алея с положена нова настилка, свързваща ул. „Панорамен път“ с учебната сграда.