Заповед № 0064-02 от 20.10.2021 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“
20.10.2021
Коледна ваканция
01.12.2021

На вниманието на родителите на учениците от І – ІV клас

Уважаеми родители,

Ако желаете присъствено обучение на Вашите деца, моля изтеглете, попълнете и изпратете до понеделник 08.11.2021 г., не по късно от 12.00 ч. по електронен път (подписана и сканирана) на и-мейла на ЦСОП или на хартия на пропуска в ЦСОП Декларацията за съгласие за тестване на дете със СОП