Важно за родителите!
12.06.2019
Снимачен екип от Bulgaria on air с репортаж за ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“
09.08.2019

Транспортна схема от 15 септември 2019 г.