Съобщение – нови маршрутни разписания

Решение относно избор на изпълнител
02.03.2018
Възложена е поръчка
09.03.2018

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 07.03.2018 г. транспортирането на учениците ще се осъществява по нови МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ