Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

145 години от обесването на Васил Левски
19.02.2018
Съобщение – транспорт
27.02.2018

Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Отваряне на ценовото предложение на участника ще се извърши на 02.03.2018 г. от 09,00 ч. в учителската стая на ЦСОП, гр. София, ул. „Проф. Николай Державин“ № 26.