Среща между центровете за специална образователна подкрепа, работещи на територията на гр. София

На първи ноември честваме Деня на народните будители!
28.10.2023
Заповед № РД09-3867/27.11.2023 г. на Министъра на образованието и науката
28.11.2023

На 21.11.2023 г. в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София, се проведе среща между центровете за специална образователна подкрепа, работещи на територията на гр. София. Терапевтите и учителите ЦДО от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София представиха занятия на теми: 1. Терапия с пясък; 2. Апликация с есенни листа; 3. Сюжетно ролева игра – приказка; 4. Работа с кинезитерапевт – Развитие на общата моторика; 5. Движим се безопасно до училище – практическо упражнение на площадката по БДП.

След тях на конференция бяха обсъдени постигнатите резултати и обменихме полезни практики.