Неучебни дни през м. септември
09.09.2020
Отсъствия на учениците
11.10.2020