Неучебни дни – май 2018 г.
14.05.2018
Честит празник
23.05.2018

Спортен празник
в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София

22.05.2018

На 22.05.2018г. в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София се проведе спортен празник. С много настроение в игрите и спортните занимания се включиха ученици, родители, учители и терапевти.