Спортен празник в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ 25 май 2023 г.