Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ  Паралелки-групи І – ХІ клас – І срок, учебна 2022-2023 учебна година – в сила от 1 декември 2022 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ЧАСОВЕ – І срок, учебна 2022-2023 учебна година -2023 учебна година – в сила от 1 декември 2022 г.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР НА ЦСОП И ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА ЦСОП

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИТЕ