Родителска среща 27 май 2019 г.

Заслужено признание
27.05.2019
Заедно на 1 юни
04.06.2019

На 27.05.2019 г. в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ се проведе Родителска среща. Бяха обсъдени важни въпроси относно организацията на учебно-терапевтичната работа в Центъра през новата учебна 2019-2020 година, както и въпроси, свързани с транспорта и храненето на учениците. Родителите се срещнаха с учителите и терапевтите от Центъра и бяха обсъдени резултатите от работата на учениците в края на ІІ учебен срок и предстоящата работа с децата.