Родителска среща – 11.09.2019

Адаптиране и изграждане на санитарни възли в терапевтичен комплекс на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“
03.09.2019
Откриване на учебната 2019-2020 година
16.09.2019

По традиция в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София преди началото на учебната година се организира родителска срещаq проведена на 11.09.2019. Тази година, на организираната родителска среща на 11 септември, Родителите на учениците, обучаващи се в Центъра бяха запознати с ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров” през учебната 2019/2020 година и с важни моменти от организацията на учебно-възпитателната и терапевтичната дейност в ЦСОП.