Проект Групови спортни занимания за деца и младежи с увреждания

Съобщение – официални празници и неучебни дни
18.04.2019
Настроение и ентусиазъм с нашите приятели от Dunkin Donuts
24.04.2019

22.04.2019 

В изпълнение на Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столичната община и Проект групови занимания за деца и младежи с увреждания, на 22.04.2019 г.  в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ беше организирано групово спортно занимание с квалифицирани треньори и специално обучен в ездови клуб кон.

В двора на Центъра учениците посрещнаха сърдечно коня и неговите треньори. Много от децата пожелаха да яздят. Желанието им беше удовлетворено и те останаха особено доволни и щастливи от това преживяване. Много от тях за пръв път виждаха кон отблизо, а да яздят – не беше им се случвало.

Конят беше изключително кротък, специално обучен за терапевтична езда. Всички дейности се осъществиха с прякото участие и ръководство на треньорите от ездовия клуб. На 15 май 2019 г. предстои второ мероприятие с терапевтичен кон и учениците вече го очакват с нетърпение.