Проект Групови спортни занимания за деца и младежи с увреждания за втори път в ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“

Покана за родителска среща
14.05.2019
Тържество по случай 24 май – Покана
17.05.2019

Хипотерапията е научно доказан комплексен и високоефективен метод за физическа рехабилитация и социална адаптация на хора със специални потребности. При лечебната езда, с помощта на коня и хипотерапевта се работи с деца и ученици с двигателни и ментални нарушения и нарушения в развитието. Спектърът от заболявания, които се повлияват добре от този метод са: ДЦП, Синдром на Даун, Аутизъм,  Хиперактивност, Умствена изостаналост. Едно от най-важните неща при хипотерапията е желанието на учениците и силната им мотивация да общуват с коня. Тази мотивация помага за по-доброто изпълнение на упражненията, където ученикът е активен участник. Така чрез опознаването на  другия, в случая коня, те се учат да познават и себе си.

На 15.05.2019г., В изпълнение на Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столичната община и Проект групови занимания за деца и младежи с увреждания  в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София за втори път беше организирано групово спортно занимание с квалифицирани треньори от ездови клуб и доведения терапевтичен кон.

Събитието беше очаквано с нетърпение от учениците, които в присъствието на своите ръководители на паралелки, специалисти и треньори от спортния клуб наобиколиха коня, галеха го и голяма част от тях отново го яздиха. Някои ученици първоначално изпитваха колебания и страх, но чрез педагогическата подкрепа, страхът беше заменен с щастливи усмивки. Други деца показаха завидни умения в ездата.

Гостуването на терапевтичния кон се превърна в празник за и завърши с колективна снимка пред осигурената почерпка на коня с ябълки и моркови.