Поздравителен адрес
27.01.2020
3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго
18.02.2020

28.01.2020

Приключен е договор за обществена поръчка с предмет: “ Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София за ежедневното им транспортиране по местоживеене.“

Изпълнител на поръчката – „ТОП СПРИНТ“ ЕООД. Общо разходите по поръчката възлизат на 125 770,00 лв. без ДДС.