Преустановяване на присъствените занимания за учениците

2 ноември 2020 г. – неучебен ден
28.10.2020
Честит празник!
01.11.2020