Преустановяване на присъствените занимания за учениците