Посещение на министър Вълчев

1 май и 7 май – неучебни дни
26.04.2018
Спортен празник
11.05.2018

09.05.2018 г.

Министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев посети ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София. Министърът беше придружен от г-жа Мария Семерджиева – съветник по въпросите на специалното образование и г-жа Грета Ганчева – Директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН.

Гостите посетиха учебни часове и терапевтични занятия.

На срещата с директора на ЦСОП –г-жа Венета Ал-Шериф и педагогическия персонал в Центъра се присъединиха и родители на ученици. Бяха обсъдени въпроси, свързани с бъдещото развитие на Центъра, неговото обезпечаване с кадри и необходимата финансова подкрепа от МОН.