Покана за Патронен празник

Съобщение – Патронен празник
05.01.2018
Съобщение – междусрочна ваканция
16.01.2018

Патронен празник
на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“

26.01.2018 г.