Коледна Ваканция
14.12.2018
Транспорт за учениците в сила от 03.01.2019
19.12.2018

19 декември 2018

Сключен е договор с „ТОП СПРИНТ“ ЕООД за извършване на услуга с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София, за ежедневното им транспортиране по местоживеене“.