Патронен празник на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София