Патронен празник на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София

Заповед № 0173-02 от 21.01.2022 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“
24.01.2022
Заповед № РД09-1474/24.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката
27.01.2022

Днес ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София чества своя Патронен празник. В празнична и творческа обстановка учениците се запознаха с личността и дейността на проф. Димитър Кацаров. Проведоха беседа на тема „Моето училище“ и създадоха творчески произведения със символите на Центъра.

Голяма и вкусна торта от сладкарница „Неделя“ повиши празничното настроение.